Daxili ventilyasiya

Daxili ventilyasiya

Daxili ventilyasiya - Obyekt daxilində bütün otaqların fərdi olaraq havalandırma sistemləri ilə təmin olunması, otaqların təyinatına uyğun olaraq fərdi ventilyasıiya sistemləri vasitəsilə çirkli havanın xaric edilməsindən ibarətdir. Daxildə komfort hava şəraitinin yaranması üçün bu sistemlərin hər biri beynəlxalq normativlərə uyğun hesablanır.

Tüstüsorma sistemləri

Tüstüsorma sistemləri

Obyekt daxilində yanğın baş verdiyi zaman yaranmış tüstünün dərhal xaric edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş sistemlərdir. Bu sistemlər yanğın zamanı yaramış vəziyyəti dərhal aradan qaldırıla bilinməsi üçün normativ sənədlərə istinadən dəqiq hesablanmaqla layihələndirilir. Yanğın zamanı insanların təxliyyəsi üçün nzərdə tutulmuş bütün tambur və sahələrə təmiz hava verilir. Bəzi sənayə tipli obyektlərdə zərərli maddələrin ayrılması nəticəsində baş vermiş halların aradan qaldırılması üçün qəza ventilyasıyası layihələndirilir.