Qazanxana sistemləri

Qazanxana sistemləri

Qazanxana sistemləri – Bu sistem mərkəzləşdirilmiş isitmə sistemidir. Soyuq mövsümdə boyük obyektlərin, yaşayış binalarının sənaye binalarının və.s isitməsini təmin etmək üçün bu sistem daha əlverişlidir. Bütün təhlükəsizlik qaydaları nəzərə alınaraq hüquqi normativ sənədlərə istinadən layihələndirilir.