Elektrik təchizatı

Elektrik təchizatı

Elektrik təchizatı sahəsindəki layihələndirmə, yenidənqurma, elektrik avadanlıqlarının satışı, quraşdırılması, servisi və inşaat layihələrində gərəkli olan bütün elektrik işlərinin normativ hüquqi sənədlərə istinadən yerinə yetirilməsi.