Yanğınsondürmə sistemləri

Yanğınsondürmə sistemləri

Obyektdə baş vermiş yanğının dərhal qarşısının alınmasını təmin etmək məqsədi ilə normativ hüquqi sənədlərə istinadən dəqiq hesablanaraq layihələndirilir.