Çiller Fancoil

Çiller Fancoil

Bu sistem su ilə işlədiyi üçün əsasən sahəsi daha böyük olan obyektlərdə tətbiq edilərək, qazanxana sistemləri ilə əlaqələndirilməklə fəaliyyət göstərə bilir və nəticədə daxili bloklarla yay mövsümündə soyutmanı, qış mövsümündə isə isitməni daha səmərəli həyata keçirir. Məlumat mərkəzlərində(Data Centre) həssas soyutma sistemini təmin etmək üçün bu sistem çox əlverişlidir.

VRF sistemləri

VRF sistemləri

Sistem freon qazı ilə işləyərək xaricdən bir blokla, daxildən isə 2 və daha artıq bloklarla əhatələnir. Əsasən ofis tipli obyektlərdə istifadəsi daha səmərəli hesab olunur.