Səsləndirmə sistemləri

Səsləndirmə sistemləri

Audio, videodomofon – ikitərəfli danışıq qurğusudır. Bu qurğu, otağın içində olan şəxsə bura girmək istəyən adamı eşidərək, videorabitə olduğu halda isə hətta görərək, onunla əlaqə saxlamağa və yalnız bundan sonra bu adamı buraxıb-buraxmaması barədə qərar qəbul etməyə imkan verir.