Avtomatik Yanğın siqnalizasiya sistemləri

Avtomatik Yanğın siqnalizasiya sistemləri

Yanğın siqnalizasiya sistemləri yanğın baş verdiyi zaman yanğınsöndurmə və tüstüsorma sistemlərinə siqnal ötürülməsini təmin edir və nəticədə heç bir canlı kontakt olmadan dərhal sistem işə düşərək yanğını sondürməyə başlayır.